अब मेसिनबाटै बैंकमा पैसा जम्मा गर्न सकिने

समाचार

साथमा भएको पैसा जम्मा गर्न आफ्नो खाता रहेको बैंक नै धाउनुपर्ने झञ्झटको अन्त भएको छ । नेपाल राष्ट्रबैंकले आइतबार बैंक तथा बित्तीय संस्थाहरुको नाममा परिपत्र जारी गर्दै अन्य बैंकका खातामा समेत पैसा जम्मा गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

यसले कतिपय ठाउँका खातावालहरुले पैसा जम्मा गर्न आफ्नो बैंक वा शाखा पुग्न लामो दूरी पार गर्नुपर्ने र त्यसरी जाँदा यातायात तथा अन्य नाममा हुने खर्च समेत अब जोगिनेछ । यो सँगै यस्तो सेवा बैंकहरुले शुल्क लिएर गर्न पाउने व्यवस्था गरिएकोले उनीहरुको आम्दानीमा समेत योगदान पुग्नेछ । अब बैंकमा नगई आफ्नो बैंक खातामा पैसा जम्मा गर्न सकिने भएको छ ।

एनआईसी एशिया बैंकले अब नगद रकम सोझै मेसिनबाट जम्मा गर्न सकिने क्यास रिसाइकलर सेवाको शुभारम्भ गरेको छ । यस बैंकमा रहेको आफ्नो खातामा नगद रकम जम्मा गर्न सकिने भएको हो । यस सेवा अन्तर्गत बैंकमा गई कुनै भौतिक फारम बिना ग्राहकले केबल आफ्नो डेबिट कार्ड वा खाता नम्बरको आधारमा मेसिनबाट सोझै रकम जम्मा गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

यो क्रममा नगद कारोबारको सीमा सम्बन्धमा विद्यमान निर्देशन व्यवस्था बमोजिम हुनुपर्ने, नगद जम्मा गर्दा जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुनसक्ने विवरण लिनुपर्ने तथा १ लाख भन्दा बढीको कारोबारको सीमाको हकमा जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान हुनसक्ने परिचयपत्र लिनुपर्ने र नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजन समेत खुलाउनुपर्नेछ । यस्तै, बैंकले हरेक शाखामा रकम जम्मा गर्न उपलब्ध गराउने भौचरमा कम्तीमा खाता रहेको बैंकको नाम, खाता नम्बर, खातावालको नाम, र रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्नुपर्नेछ । साथै, ग्राहकलाई रकम जम्मा गरेको निस्सा प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत मिलाउनुपर्नेछ ।

यस्तै, तोकिएको बैंक तथा बित्तीय संस्थाको खातामा कुनै कारणवश रकम जम्मा हुन नसकेमा रकम बुझिलिने संस्थाले सोको जानकारी जम्मा गर्ने व्यक्तिलाई सोही दिन गराउनुपर्नेछ भने यस प्रणालीमा रकम जम्मा गर्दा शुल्क लाग्नेछ । तर, सो शुल्कको बिषयमा ग्राहकलाई पूर्व जानकारी दिनुपर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published.